Snöröjning och takskottning

När vintern kommer så dyker även en del problem med nerhängande is samt stora snömänger som skapar stora laster för bärande takkonstruktioner.

Men kanske de största problemen är is som hindrar smältvatten att komma ner från taken och istället tar vattnet ”fel väg” på sin väg ner . Fel väg brukar oftast innebära skador i väggar på vindan i övriga takkonstruktioner.

Något som vi aldrig tummar på är säkerheten därför har samtliga våra medarbetare utbildning för skylift samt fallskydd. Vi har som filosofi att säkerheten alltid går först. Vi har själva tagit fram egna verktyg för att alltid göra vårat arbete så effektivt och säkert för såväl personal som byggnader.