Grönyteskötsel

Green Team kallar vi den del av företaget som jobbar med grönyteskötsel.

Där gör vi allt från nyetablering, gräsklippning, planteringsbäddar, gallring och trädfällning.

Vi jobbar mycket i stadsnära miljö vilket innebär att vi har stor vana av att göra stora estetiska förändringar utan att göra stora avtryck. Dvs vi har en väl anpassad maskinpark för att inte ”köra sönder” den mark o de miljöer vi arbetar med att förbättra.