Kvalitet och miljö

Vi strävar alltid efter att utföra våra arbeten med hög kvalitet och låg miljöpåverkan. Samtliga projekt leds av en arbetsledare/kvalitetsansvarig som ytterst ansvarar för uppföljning av resultatet och dialogen med kund.

Vi väljer i möjligaste mån miljövänliga alternativ på maskiner och bränslen.

Som kund hos Montageteamet får du även tillgång till vår projektwebb där du i realtid kan följa tidrapportering och åtgärder samt se riskanalyser för dina projekt. Detta verktyg används även av vår personal för kontinuerlig tidrapportering och uppföljning av riskanalyser med mera.