Kontakt

Montageteamet Nord AB är ett företag som är baserat i norra Västerbotten, och vi jobbar mycket i Norrbotten och Malmfälten. Vi gör jobb åt stora företag, kommuner, fastighetsbolag men även åt stugägaren som vill ha en ny trapp till uthuset.

Vi har egen maskinpark i de områden vi jobbar men har ett nära samarbete med ett par andra företag för att vi snabbt kan flytta arbetskraft och maskiner till där dom behövs för stunden. Detta för att kunden i alla lägen ska lita på att vi håller ”deadline” och de högt ställda kvalitetskrav vi utlovat.

Välkommen att kontakta oss!

Daniel Gällman med personal

Telefon
070-300 66 55

E-post
daniel@montageteamet.se

Postadress (ej för fakturor)
Montageteamet Nord AB
Box 725
931 27 Skellefteå

Fakturaadress
Fakturor skickas elektroniskt via e-post (PDF).

Montageteamet Nord AB: inbox.lev.295293@arkivplats.se
Entreprenadteamet Nord AB: inbox.lev.878069@arkivplats.se

Eventuella påminnelser skickas via vanlig post till:
Montageteamet Nord AB
Box 725
931 27 Skellefteå

Grafiskt material
Här kan du som skall leverera grafiska produkter till Montageteamet ladda ner grafiskt material.

Montageteamet – Grafisk profil

Montageteamet – Logotyp och symboler